Kalkulus - Analízis

 • Műveletek lovikai állításokkal (tagadás, “és”, “vagy”, következtetés, ekvivalencia),
 • Direkt bizonyítás, indirekt bizonyítás, teljes indukció,
 • Közepek és egyenlőtlenségek,
 • Halmazok, halmazműveletek, nevezetes halmazok,
 • Intervallumok,
 • Függvények, sorozatok
 • Korlátos számhalmazok,
 • Valós számok, számegyenes,
 • Testaxiómák és következményei
 • Konvergens és divergens számsorozatok,
 • Végtelenhez tartó sorozatok
 • A hatérérték és tulajdonságai
 • Monoton sorozatok,
 • Bolzano-Weierstrass-tétel,
 • Cauchy-kritérium
 • Függvények és grafikonok,
 • Függvények csoportosítása, Az elemi függvények,
 • Függvények globális tulajdonságai,
 • Függvénytranszfomációk
 • Függvény határértéke,
 • Átviteli elv,
 • Határérték és műveletek,
 • Folytonosság, monotonitás, konvexitás
 • Érintő és differenciálhányados (derivált),
 • Deriválási szabályok,
 • Magasabb rendű deriváltfüggvények,
 • Kompozíció deriválása,
 • Teljes függvényvizsgálat,
 • L’Hospital-szabály