Differenciálegyenletek

  • Példák differenciálegyenletekre, közvetlenül integrálható differenciálegyenletek
  • Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
  • Elsőrendű lineáris közönséges differenciálegyenletek
  • Néhány szétválasztható változójú vagy lineáris differenciálegyenletre vezető differenciálegyenlet-típus
  • Egzakt differenciálegyenletek, integráló tényező
  • Függvényegyütthatós másodrendű homogén lineáris közönséges differenciálegyenletek
  • Állandó együtthatós másodrendű homogén lineáris közönséges differenciálegyenletek
  • Állandó együtthatós másodrendű inhomogén lineáris közönséges differenciálegyenletek, a próbafüggvény-módszer
  • A Wronski-determináns