7. osztály

 • a hatványozás fogalma
 • azonos alapú hatványok szorzása
 • azonos alapú hatványok osztása
 • hatvány hatványozása
 • azonos kitevőjű hatványok szorzása
 • azonos kitevőjű hatványok osztása
 • az algebrai kifejezés és a helyettesítési érték
 • műveleti sorrend
 • egytagú és többtagú algebrai kifejezések
 • összevonás
 • zárójelfelbontás
 • hatványozás betűkkel
 • kiemelés – szorzat alak