Számelmélet

A számelmélet az egész számok oszthatóságával, osztási maradékokkal, maradékosztályokkal, többszörösökkel, prímszámokkal, összetett számokkal és ezek közötti összefüggésekkel, szabályszerűségekkel foglalkozik. (Általános iskolában csak pozitív egészek számelméletével foglalkozunk.)

Bevezetés

Ebben a fejezetben a természetes számokkal és velük kapcsolatos összefüggésekkel foglalkozunk. A természetes számok halmazát \mathbb{N}-nel jelöljük.

\mathbb{N}=\{0,1,2,3,4\ldots\}

A számolás az ember olyan alapvető igénye, mely az őskorra nyúlik vissza. Már akkor mennyiségi különbséget tett az ember az őt körülvevő dolgok között. Először az egy, majd a kettő található meg minden nyelv ősnyelvtanában. Van olyan nyelv, amelyben a három egyszerűen a „sok” egyik jelentése. Az is érdekes tény, hogy a 0 mint szám, csak a középkorban nyerte el méltó helyét a számok között, előtte nem létezett, helyette „semmi”-t használták