6. osztály

 • osztó és többszörös
 • összeg, különbség és szorzat oszthatósága
 • oszthatósági szabályok
 • prímszámok, összetett számok
 • számelmélet alaptétele
 • közös osztók, legnagyobb közös osztó
 • közös többszörös, legkisebb közös többszörös
 • az arányosság fogalma
 • egyenes arányosság
 • fordított arányosság
 • a törtrész kiszámítása
 • az egészrész kiszámítása
 • a százalék fogalma
 • százalékérték kiszámítása
 • százalékalap kiszámítása
 • százalékláb kiszámítása